html site templates
Marko Ignjatijević
Rođen u Kragujevcu, 7. maja 1979. godine.

Slika iz sebe, bez teme prenosi sebe na platno. Tema se otvara sama u izražaju i izlivu energije -tako dolazi do svoje slike jedinstvene i prave.

Kao umetnik nije završio akademiju, nije oblikovan po šablonu učitelja. Svačiji rad ceni i poštuje, ali svoj najviše.

Pogledom na neke radove, osetimo lepotu duha koji se vraća posmatraču. Možemo reći da je ovaj umetnik jedinstven po tome, a opet samo običan čovek u svetu svome najlepšem. Kako bi on to rekao: "Našao sam sebe i svakim danom naučim nešto novo. Slikarstvo je moj život."
Marko Ignjatijević
Adresa

34000 Kragujevac                     
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: office@markoignjatijevic.com
Tel: +381 (0) 63 72 87 351

Linkovi